Jak poprawnie napisać CV?

Jak poprawnie napisać CV?

Strukturalne CV to podstawowy dokument, z którego będziesz korzystać w życiu zawodowym. To twój osobisty profil, życiorys, twoja wizytówka, która mówi o twoich umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym.

Jak stworzyć CV?

Opracowanie ustrukturyzowanego życiorysu wcale nie jest łatwą sprawą, dlatego często konieczne jest skorzystanie z dostępnego projektu. Obecnie w Internecie znajduje się wiele linków gdzie znajdziemy wzory cv czy szablon CV. Każde CV musi zawierać nagłówek z podstawowymi informacjami. Obejmuje to dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, datę urodzenia, adres (miejsce stałego i czasowego pobytu), telefon, e-mail i zdjęcie.

Ponadto mogą zostać uwzględnione dane takie jak stan cywilny, obywatelstwo lub aktualny stan zdrowia, ale publikacja tych informacji zależy od Ciebie. Wzory CV do pobrania zawierają wszystkie te informacje i gwarantują, że nie opuścisz żadnego ważnego punktu.

Zdjęcie i informacje o zatrudnieniu

Ustrukturyzowane CV powinno zdecydowanie zawierać twoje zdjęcie. Unikaj migawki z wakacji, zdjęcia z okularami przeciwsłonecznymi, rozpraszającego tła itp. Dobre zdjęcie ma spowodować, że pracodawca chętniej zaprosi cię na rozmowę kwalifikacyjną.

Struktura życiorysu jest kontynuowana z informacją o osiągnięciach edukacyjnych, która jest wymieniona w kolejności malejącej. Szkoła podstawowa nie jest wymieniona, jeśli nie jest to jedyne wykształcenie. Podczas opracowywania CV musisz podać informacje dotyczące twojego doświadczenia zawodowego. Podaj długość zatrudnienia, nazwę pracodawcy lub firmy, miejsce pracy, nazwę stanowiska i krótki opis jego treści. Podobnie jak w przypadku poprzedniego elementu – edukacji – doświadczenie zawodowe zostanie zebrane w kierunku malejącym. Czy masz dobre relacje z poprzednim pracodawcą? Czy ktoś może polecić Twoją pracę? W takim przypadku prosimy również podać nazwisko i kontakt tej osoby referencyjnej.